Verenigingen

Vief Limburg vzw bestaat uit 50 lokale verenigingenAlle verenigingen bevinden zich in Limburg.

De lokale verenigingen worden bestuurd door vrijwillige bestuursleden die twee taken vervullen:

* Het organiseren van een gevarieerd aanbod van activiteiten waar de leden kunnen aan deelnemen.

Deze activiteiten richten zich op ontspanning, sport en beweging, cultuur, informatieverstrekking en vorming.

* Het verzorgen van de lokale belangenbehartiging.

Het bestuur vormt de vertegenwoordiging van Vief Limburg vzw naar de buitenwereld toe.
Wanneer het mogelijk is, treedt de lokale vereniging op in een gemeentelijke of regionale raad om de eigen achterban te vertegenwoordigen.

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia