Publicaties

Inspireert leden van lokale ouderenraden
Weet raad met de adviesraad Vief
Als seniorenvereniging vinden we het belangrijk dat de signaal- en adviesfunctie van de lokale ouderenraden ten volle benut wordt. Daarom bundelden we 66 aanbevelingen en voorbeeldadviezen die leden van lokale adviesraden kunnen inspireren om aan de slag te gaan of die meteen op de agenda van de ouderenraad geplaatst kunnen worden.
Denk over later
'Vroeger nadenken over later', misschien bezorgt deze titel je een bedenkelijke blik... En toch is het idee niet zo gek, om nu al even na te denken over de levensjaren die nog zullen komen.
liefde seks relaties latere leeftijd
Bij Vief gaan we ervan uit dat genieten van seks(ualiteit) en relaties een belangrijke onderdeel is van gelukkig ouder worden. Om de taboes over 50-plussers, liefde en seks mee te doorbreken, brengen we een brochure uit met praktische info en interessante weetjes.
Alles over lokale adviesraden voor personen met een beperking
Alles over adviesraden voor personen met een beperking
De publicatie kwam tot stand in samenwerking met LVPH vzw en geeft meer informatie over adviesraden voor personen met een beperking.
Handboek voor vrijwilligers en bestuursverantwoordelijken
De nieuwe afdelingsgids voor vrijwilligers is beschikbaar. Deze gids kan gebruikt worden als werkinstrument bij het “managen” van de afdeling of om nieuwe vrijwilligers wegwijs te maken in de werking van LBV.
Wegwijs in de digitale fotografie
Digitale fotografie, ook voor senioren
Samen met een uitgebreid cursusaanbod over ICT-onderwerpen wil Vief met deze uitgave de digitale vaardigheden van haar leden versterken.
In de schoenen van...
Lady Blue
Deze publicatie bevat 11 vrouwenportretten die aan de hand van interviews werden afgenomen bij leden van Vief en Liberale Vrouwen.
Boyokani
In deze uitgave worden kort de inhoud en de beleving van het diversiteitproject Boyokani geschetst. Verder is er een praktisch luik waarbij informatie en tips gegeven worden om als afdeling aan de slag te gaan met interculturaliseren.
Senioren in de weer voor beter verkeer
Deze brochure helpt lokale afdelingen bij het opzetten van mobiliteitsacties in de eigen buurt of gemeente.
Van affichetaks tot zaalreglement
SABAM, de billijke vergoeding, geluidsnormen, verzekeringen, bradveiligheid, afvalpreventie, ... Bij het organiseren van publieke activiteiten komt heel wat te kijken. Deze brochure biedt wegwijs in de regelgeving voor het organiseren van grotere activiteiten en evenementen.

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia