Over Vief

Vief Limburg is een sociaal-culturele vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden en met aandacht voor kansengroepen. Via een netwerk van plaatselijke knooppunten nemen onze leden deel aan allerhande vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Leden vinden het fijn om elkaar te ontmoeten, om samen van een snuifje cultuur te genieten of om nieuwe leerervaringen op te doen.

Naast een professioneel team, steunt de werking van Vief op honderden medewerkers die zich in de aangesloten verenigingen als vrijwilliger inzetten. Zij benutten de kans om ook na een professionele loopbaan, ervaring, kennis en vaardigheden in te zetten binnen het verenigingswerk. Vief helpt en ondersteunt hen daarbij door kadervorming aan te bieden, inspraak te organiseren en ontmoetingsdagen in te richten.

Vief is tenslotte ook een belangenbehartiger. Door standpunten te verspreiden en door onze deelname aan advies- en overlegraden komen wij op voor de belangen van ouderen.

Vief is een partner van de Liberale Mutualiteit

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia