Magda De Meyer over de vrouwenraad en internationale vrouwendag

Magda De Meyer is momenteel voorzitter van de Vrouwenraad, het orgaan dat meer dan veertig vrouwenorganisaties in Vlaanderen verzamelt. Via haar lidorganisaties, die op hun beurt vaak bestaan uit lokale verenigingen, vertegenwoordigt de Vrouwenraad honderdduizenden vrouwen. Hun doel is om met alle lidorganisaties en leden gezamenlijke standpunten in te nemen om de vrouwenzaak in het algemeen vooruit te helpen. En ondanks alle ideologische verschillen lukt dat goed, aldus de voorzitter.

Lees het interview met Magda De Meyer.

Waarom spreekt de genderthematiek u aan?
MDM: Ik ben iemand die revolteert tegen onrecht in de samenleving. Ik vind dat de situatie van vrouwen wereldwijd, momenteel nog altijd achtergesteld is ten opzichte van die van mannen en ik vind dat een enorme verspilling van talent, inzet en engagement voor de samenleving. Ik vind dat vrouwen absoluut gelijke kansen moeten krijgen en vandaar mijn inzet voor de vrouwenzaak. Iedereen in de Vrouwenraad zet trouwens zijn beste beentje voor om de vrouwenzaak vooruit te helpen, om ongelijkheid op basis van gender op te heffen, waar trouwens ook de mannen beter van worden.

Hebt u de Vrouwenraad zien veranderen tijdens uw vorig mandaat als voorzitter?
MDM: Ja, ik denk dat we als Vrouwenraad nog mondiger en nog slagkrachtiger zijn geworden. Dat was ook nodig omdat we zien dat de vrouwenrechten er zeker niet altijd op vooruit gaan. In tegendeel zelfs. We zien wereldwijd dat de vrouwenrechten onder druk staan. Ik denk ook dat de Vrouwenraad doorheen de jaren nog meer expertise heeft ontwikkeld en nog meer op de barricade is gaan staan om te ijveren voor gelijke kansen en gelijke mogelijkheden voor vrouwen.

Kan u een voorbeeld geven van vrouwenrechten die onder druk staan?
MDM: Dat is op heel veel domeinen zo, bijvoorbeeld op economisch gebied. Bijna één op twee vrouwen in België werkt deeltijds. Niet omdat ze dat willen of daarvoor kiezen, maar omdat het vaak de enige mogelijkheid is om gezin en arbeid te kunnen combineren. En als vrouwen dan aan de slag zijn, zien we dat er toch nog altijd sprake is van een loonkloof in België van meer dan 20%. En de pensioenkloof is zelfs nog groter. Dat wil zeggen: een kwart van de vrouwen heeft minder dan 750 euro pensioen per maand. Ook in de armoedecijfers bijvoorbeeld blijven vrouwen oververtegenwoordigd.

Maar ook op internationaal niveau staan de vrouwenrechten onder druk. We zien bijvoorbeeld nieuwe extreemrechtse en populistische politici de vloer aanvegen met de vrouwenrechten, om het zo te zeggen. Denk maar aan Trump, IS, aan extreem religieuze leiders en vele vrouwonvriendelijke politici enzovoort. Wereldwijd neemt ook het geweld tegen vrouwen toe, zowel sociaal, politiek, moreel als verbaal. Ik zie dat we vandaag ook opnieuw op de barricade moeten gaan staan om onze seksuele en reproductieve rechten te verdedigen. Twintig jaar geleden hebben we geijverd voor abortus, om baas in eigen buik te zijn en voor familieplanning, maar die rechten staan nu opnieuw onder druk. Zo zie je bijvoorbeeld dat één van Trumps eerste beslissingen was om de ‘global gag rule’ terug te installeren. Dat is een regel die dateert uit de tijd van Reagan en die er eigenlijk op neerkomt dat alle organisaties die vrouwen in het buitenland helpen met abortus, op droog zaad gezet worden. Dat is verschrikkelijk, zeker voor de derdewereldlanden is dat bijna catastrofaal te noemen. Dus reden genoeg voor een internationale vrouwendag.

Welke boodschap wil u verspreiden tijdens internationale vrouwendag?
MDM: Wij willen die wereldwijde ‘backslash’ in vrouwenrechten aanklagen en op de agenda zetten. Op 8 maart organiseren wij daarom onder andere een flyeractie in de stations om de penibele situatie van vrouwen aan te klagen. Er wordt ook opgeroepen tot een vrouwenstaking in heel veel landen. En als je niet echt wil staken, kan je bijvoorbeeld sel es maken met een protestboodschap. Dat allemaal om te zeggen ‘we pikken het niet langer’. De Vrouwenraad wordt ook op 8 maart ontvangen op het Koninklijk Paleis.

Wat zullen we dit jaar nog horen van de Vrouwenraad?
MDM: Wij willen nu heel sterk inzetten op de combinatie gezin en arbeid, op werkbaar werk voor iedereen. Wij steunen het idee van een kortere werkweek en de herwaardering van de zorgarbeid. We denken dat mannen en vrouwen daar allebei veel beter van zouden worden. Door het wegvallen van de stress op het werk en van burn- outs zal dat de economie ten goede komen. Daar willen we heel sterk op inzetten. En uiteraard pleiten wij ook voor meer, betere en betaalbaardere kinderopvang want dat is nog altijd een groot knelpunt in Vlaanderen. Het gebrek aan recht op kinderopvang in Vlaanderen is één van de redenen waarom vrouwen vandaag vaak niet voltijds kunnen gaan werken.

Tekst Aagje Frederickx

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia