Gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse overheid

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

Organisaties die sporadisch vrijwilligers inschakelen bij activiteiten kunnen een beroep doen op de vrijwilligersverzekering. Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Ze is dus geen vervanging van de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de vzw's en lokale afdelingen van een koepel, maar bedoeld om extra vrijwilligers te verzekeren. De polis dekt maximaal 100 gratis vrijwilligersdagen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Een vrijwilligersdag of 'mandag' is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.

De verzekering biedt waarborgen voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

Wat verandert er? Weinig!

Vanaf 1 januari 2018 neemt de Vlaamse overheid de gratis vrijwilligersverzekering over van de provincies, aangezien zij niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden bevoegdheden. Voor de organisaties die gebruik willen maken van deze vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden aangevraagd. Vrijwilligersorganisaties kunnen voortaan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om hun erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Voor de Brusselse organisaties volgt de Vlaamse Gemeenschapscommissie dit op.

Zo ga je tewerk

Heb je al een erkenningnummer?

  • Kijk eerst na of je erkenningsnummer nog geldig is op de website van Belfius.
  • Voor aangifte van activiteiten in 2017, aangifte van activiteiten in 2018 en schade-aangiftes kan je terecht bij Belfius.
  • Voortaan kan je met je vragen terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Je huidige erkenningsnummer blijft zeker geldig tot 31/12/2018.

 Heb je nog geen erkenningsnummer?

Voor een nieuw erkenningsnummer doe je een aanvraag via het online formulier. Je krijgt binnen 3 weken reactie. Met dit erkenningsnummer kan je minstens 3 dagen vooraf je specifieke activiteiten aangeven en verzekeren bij Belfius. Let op: je vrijwilligers zijn niet verzekerd als je de activiteiten niet vooraf doorgeeft, een erkenningsnummer alleen is niet voldoende!

Meer informatie

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia