Generische of gewone medicatie?

Wat is een generisch geneesmiddel?

Wanneer een farmaceutisch bedrijf een origineel geneesmiddel ontwikkelt, mag enkel dit bedrijf het geneesmiddel gedurende de eerste tien jaar op de markt brengen. Nadien mogen ook andere farmaceutische bedrijven dit geneesmiddel maken en in de handel brengen. In dat geval spreken we van generische geneesmiddelen. Generische geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stoffen en werken op dezelfde manier als originele geneesmiddelen.

Daarnaast hebben we in België een uniek systeem van “goedkope geneesmiddelen”, dit heeft betrekking op zowel originele geneesmiddelen die sterk in prijs gedaald zijn als op generische geneesmiddelen. Voor de gezondheid van de patiënt maakt het niet uit of het om een generisch of origineel geneesmiddel gaat.

Zijn generische geneesmiddelen even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend?

Alle farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen in de handel brengen, moeten aantonen dat deze kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend zijn. Zowel generische als originele geneesmiddelen moeten voldoen aan dezelfde hoge eisen. De bevoegde autoriteiten volgen systematisch de risico’s en de bijwerkingen op van alle geneesmiddelen, zowel van generische als originele. Het aantal meldingen van bijwerkingen van generische en originele geneesmiddelen is vergelijkbaar. Belgische en Europese inspectiediensten controleren alle stappen in het productieproces, van de ingrediënten tot het afgewerkte en verpakte geneesmiddel. Er worden niet meer inbreuken met generische dan met originele geneesmiddelen vastgesteld.

Campagne

Om de kwaliteit van alle geneesmiddelen in ons land te onderlijnen, zowel van generische als van originele geneesmiddelen lanceert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) met steun van het RIZIV een nieuwe campagne: 'Generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid'.

Meer informatie over generische geneesmiddelen, hoe ze voorgeschreven worden, hoe ze toch kunnen verschillen van originele geneesmiddelen en informatie rond overschakelen tussen geneesmiddelen, kan u vinden op www.infogenerischegeneesmiddelen.be.

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia