Federale Adviesraad Voor Ouderen - jaarverslag 2014

Het jaarverslag van de Federale Adviesraad Voor Ouderen geeft een overzicht van de werkzaamheden van de adviesraad in 2014. In totaal werden 9 adviezen uitgebracht aan de federale regering, o.a. over de toekomst van de pensioenen, de hervorming van het overlevingspensioen, de noden in de geriatrie, armoedebestrijding, gezondheidszorg, de zorg voor chronisch zieken en gelijke kansen voor ouderen.

Lees het jaarverslag...

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia