Erbarmelijke dienstverlening aan personen met een handicap

Als gevolg van de vele problemen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) drukken seniorenvereniging Vief en de Liberale Vereniging voor Personen met een Handicap (LVPH) hun bezorgdheid uit.  Op het terrein komt de kwaliteit van de dienstverlening aan personen die op zich reeds kwetsbaar zijn, ernstig in het gedrang. 

In België hebben momenteel meer dan 600.000 personen een erkenning wegens een handicap of het verlies van zelfredzaamheid. Deze mensen zijn vaak extra kwetsbaar door het verlies van inkomen en zij verwachten van de dienst maatschappelijk werk (DMW) van hun ziekenfonds dan ook terecht de nodige ondersteuning bij het aanvragen van tegemoetkomingen en parkeerkaarten bij de DGPH.    

Sinds meer dan een jaar stapelen de problemen bij de DGPH zich echter op, waardoor ook de kwaliteit van de dienstverlening van de DMW’s aan personen met een handicap in het gedrang komt. Hoewel de DGPH en de DMW’s op regelmatige basis overleg met elkaar plegen, blijft de situatie erop achteruitgaan.  

De hoofdoorzaak zijn de veranderingen aan het informaticaplatform (de overgang van de toepassingen ‘handiweb’ en ‘Communit-e’ naar één enkel platform ‘My handicap.be’) en bijkomende problemen met de gegevensmigratie naar de Gemeenschappen. De eerstelijnsdiensten, met inbegrip van het personeel van de DGPH zelf, hebben daardoor geen toegang tot de nodige informatie om hun opdrachten te vervullen. 

Daarbovenop komt nog eens een aanzienlijke personeelsoverdracht vanuit de DGPH naar aanleiding van de zesde staatshervorming: in 2016 werd maar liefst een kwart van het personeelsbestand overgeplaatst naar de Gemeenschappen. Van de overblijvende personeelsleden wordt verwacht dat ze de ongeveer 4.000 onvolledige dossiers manueel verbeteren. 

De gevolgen blijven dan ook niet uit. Het aanleggen van de dossier voor de personen met een handicap loopt veel vertraging op en de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen is inmiddels opnieuw opgelopen tot acht maanden.

In Vlaanderen hebben zo’n 17.000 ouderen sinds begin dit jaar nog geen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden gekregen omdat de DMW’s door de informaticaproblemen niet aan de nodige gegevens geraken.  

De toestand wordt onhoudbaar, zowel voor de mensen zelf als voor de DMW’s die geen toegang hebben tot de nodige gegevens. Daarbij krijgen ze ook te maken met een toestroom van vragen afkomstig van de gemeenten.  Steeds vaker verwijzen die de personen met een handicap door naar hun ziekenfonds omdat ze zelf niet in staat zijn om de nodige begeleiding te geven. De ondersteuning vanwege de DGPH is ondermaats en de sluiting van het call center kwam daar nog eens bovenop. 

Alle Belgische ziekenfondsen hebben dan ook aan de alarmbel getrokken en vragen een snelle oplossing.  Daar komt nog bij dat ze voor deze bijkomende opdrachten geen financiering ontvangen.  

We mogen overigens ook niet vergeten dat achter elk dossier personen met een handicap en hun mantelzorgers staan met een dringende vraag naar ondersteuning of een vervangingsinkomen.

De vervanging van de bevoegde staatssecretaris Elke Sleurs komt dan ook op het slechtst mogelijke moment. Vief en LVPH vragen dan ook een duidelijk, snel engagement van de federale regering en van de nieuwe staatssecretaris Zuhal Demir in het bijzonder om de situatie te deblokkeren. 


Geert Messiaen                                                         Philip Janssens
Voorzitter LVPH                                                         Voorzitter Vief

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia