Actueel

Pensioenminister De Croo onthult nieuwe beleidsmaatregelen
Op 15 januari heeft minister van pensioenen Alexander De Croo zijn beleidsnota pensioenen voorgesteld in de Kamercommissie Sociale Zaken. Daarin worden de krachtlijnen uitgezet van het beleid dat de minister in 2013 wil realiseren.
LBV Startdag jaarthema Gelukkig Ouder Worden - Schrijf snel in
Startdag LBV Gelukkig ouder worden Zoo
Gelukkig ouder worden - dat willen we allemaal, niet waar? Deze en vele andere vragen zullen aan bod komen op onze startdag. We nodigen de bestuursvrijwilligers en actievelingen van LBV uit om op 4 maart het jaarthema in te luiden en te klinken op het 40-jarig bestaan van onze vereniging.
Programmaboekje 2013
Programmaboekje 2013 activiteitenaanbod
LBV wil graag samen met haar lokale afdelingen het jaarthema ‘Gelukkig ouder worden’ in de kijker zetten door activiteiten aan te bieden die leden de kans geven om gelukkig ouder te worden. Het landelijk educatief aanbod voor LBV-afdelingen is terug te vinden in het programmaboekje 2013.
Nieuwe kennismakingsfolder LBV
kennismaking folder ledenwerving
Interessant aanbod voor bestuursvrijwilligers: nieuwe kennismakingsfolder van LBV beschikbaar bij uw provinciaal secretariaat.
Bijverdienen na 65 met behoud van pensioen
11 januari werd een nieuwe pensioenregeling goedgekeurd. 65-plussers die minstens 42 jaar gewerkt hebben kunnen vanaf nu onbeperkt bijverdienen zonder in te leveren op hun pensioen. Gepensioneerden die jónger zijn dan 65 of minder dan 42 jaar gewerkt hebben, zullen meer mogen bijverdienen zonder dat hun pensioen wordt geschorst.
LM en LBV gaan voor meer mediageletterdheid bij senioren
Volgens een studie van de Vlaamse regering blijken ouderen minder te participeren in het verenigingsleven. Ook blijken 55-plussers veel minder gebruik te maken van het internet. De Liberale Mutualiteit en LBV willen zoveel mogelijk middelen inzetten om deze cijfers op te krikken.
Commercialisering van de residentiële ouderenzorg?
Ouderenresidenties met zorgvoorziening worden ingericht door OCMW’s, vzw’s en privé-ondernemers. Het ‘groeiend marktaandeel’ van deze laatsten wordt met argusogen gevolgd. Vormen winst en zorg een onmogelijke combinatie? Volgens de beleidswerkgroep van LBV ligt de focus in deze discussie verkeerd.
LBV tevreden nu wijziging euthanasiewet bespreekbaar wordt
Tien jaar nadat de parlementaire meerderheid een wet aannam over euthanasie, lijkt de tijd rijp voor een evaluatie. Het politieke en maatschappelijke debat over een mogelijke herziening van de euthanasiewet is daarmee actueler dan ooit.
LBV wenst u een prettig eindejaar en een gelukkig nieuw begin
De voorzitter, de raad van bestuur en het personeel van LBV wenst u en alle bestuursleden, vrijwilligers, leden en sympathisanten een prettig jaareinde toe en een gelukkig en voorspoedig 2013!
Pompelmoes en medicatie: geen goede combinatie
Dat pompelmoes in combinatie met medicijnen gevaarlijke reacties kan uitlokken is niet nieuw, maar de risico's lijken groter dan eerst gedacht. Tussen 2008 en 2012 is namelijk het aantal reagerende medicijnen gestegen van 17 naar 43 procent.

naar volledig overzicht

Sitemap - Vief Limburg vzw 2017 - info.limburg  vief.be - Site door Faromedia